Przypominamy, że Badanie Chorobowości Szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej przygotowywanego corocznie przez Główny Urząd Statystyczny i zatwierdzanego przez Prezesa Rady Ministrów.

Podstawą prawną dla prowadzenia badania w 2020 r. jest Dz.U.(poz.2366) z dnia 6.12.2019 r.

https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-statystycznych/pbssp-2020/