Prof. dr Bogdan Wojtyniak. Kierownik Zakładu


dr Paweł Goryński


Wojciech Seroka


Paweł Radomski


Michał Mazurek. Informatyczna obsługa bazy danych z ramienia firmy EUROSOFT