Przypominamy, że Badanie Chorobowości Szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej przygotowywanego corocznie przez Główny Urząd Statystyczny i zatwierdzanego przez Prezesa Rady Ministrów.

Podstawą prawną dla prowadzenia badania w 2017 r. jest Dz.U.(poz.1426) z dnia 28.07.2016 r.