Informacje o
badaniu


Podstawa prawna

MATKA I NOWORODEK

Podstawa prawna
zmian w formularzu
Mz-Szp11
w roku 2014


Wzór formularza
Mz-Szp11 oraz
instrukcja jego
wypełniania


Mz/Szp-11
Słownik danych
komunikatu
elektronicznego


Eksport danych
MZ-Szp-11,
struktura rekordu
(podstawowy PZH)


Sprawy bieżące

Zasady przesyłu danych
na serwer


Raporty dla Centrów

KONTAKT.
Pracownicy związani
z Badaniem
Chorobowości
Szpitalnej